ประเทศจีน โซลูชั่นป้าย LED ผู้ผลิต
มุ่งเน้นการให้บริการโซลูชั่นสำหรับสื่อดิจิตอลกลางแจ้งและแอปพลิเคชันอุตสาหกรรม LED

ดาวน์โหลดและข่าว

January 6, 2020

Xixun Technology และ China University of Mining and Technology สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและองค์กร

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2017 Xixun เทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยการขุดและเทคโนโลยีของจีนได้จัดตั้งความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและองค์กรได้รับรางวัลฐานฝึกงานนอกมหาวิทยาลัยจัดตั้งห้องปฏิบัติการควบคุมการแสดงผลสมาร์ท LED เพิ่มเติมในโรงเรียนตั้งค่าหลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกันและการทดลอง เนื้อหาเสริมเนื้อหาการสอนของโรงเรียน และทำหน้าที่สำรองพรสวรรค์ที่ดีสำหรับองค์กร

รายละเอียดการติดต่อ